เซนทริโอ แปลนอาคาร บริเวณโดยรอบโครงการ เซนทริโอ แปลนอาคาร แปลนอาคารชั้น G เซนทริโอ แปลนอาคาร แปลนอาคารชั้น 2-8 เซนทริโอ ความคืบหน้าโครงการ เซนทริโอ ความคืบหน้าโครงการ เซนทริโอ ความคืบหน้าโครงการ เซนทริโอ ความคืบหน้าโครงการ เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A1A 30.65 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A1AS 34.8 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A1B 31.1 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A1C 31.45 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A1D 36.0 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A2A 30.65 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A2AS 34.8 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A2B 31.1 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A2C 30.9 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A2C 31.3 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A2D 31.9 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A2E 30.95 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A2F 31.2 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A2G 30.85 ตร.ม เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A2H 30.65 ตร.ม เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A2HS 34.80 ตร.ม เซนทริโอ ผังห้อง 1 ห้องนอน A3 35.0 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 2 ห้องนอน B1A 47.0 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 2 ห้องนอน B1B 45.95 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 2 ห้องนอน B1B 57.0 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 2 ห้องนอน B1C 47.2 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 2 ห้องนอน B1D 48.35 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 2 ห้องนอน B2 46.05 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 2 ห้องนอน B3 59.05 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 2 ห้องนอน B4 45.85 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 2 ห้องนอน B4 61.8 ตร.ม. เซนทริโอ ผังห้อง 2 ห้องนอน B5 68.9 ตร.ม.

บริเวณโดยรอบโครงการ

แปลนอาคาร

  • แปลนอาคาร - บริเวณโดยรอบโครงการ
  • แปลนอาคาร - แปลนอาคารชั้น G
  • แปลนอาคาร - แปลนอาคารชั้น 2-8

ความคืบหน้าโครงการ

  • ภาพความคืบหน้าเดือนสิงหาคม 2559
  • ภาพความคืบหน้าเดือนสิงหาคม 2559
  • ภาพความคืบหน้าเดือนสิงหาคม 2559
  • ภาพความคืบหน้าเดือนสิงหาคม 2559

ผังห้อง 1 ห้องนอน

ผังห้อง 2 ห้องนอน

ทำไมต้อง Centrio กับ 7 เหตุผลดีดี
เป็นเจ้าของคอนโดเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ
แนวคิดโครงการ เซนทริโอ คอนโด
โปรโมชั่นพิเศษ Samsung Galaxy S4