ข้อกำหนดการเข้าใช้

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่ายอมรับข้อผูกพันที่มาจากข้อกำหนดการเข้าใช้และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท เอเบิ้ล เเอสเสท จำกัด คำที่เราใช้เรียกบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดหรือคำว่า ''เรา'' จะใช้อ้างถึงผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์

ข้อกำหนดการเข้าใช้มีดังนี้

  • เนื้อหาในเว็บไซต์ให้ข้อมูลและระเบียบการเบื้องต้นเท่านั้นและอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ตรงกับปัจจุบัน ประสิทธิภาพการทำงาน ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลหรือสื่อต่างๆที่นำเสนออยู่ในเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ผู้ใช้ควรตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลที่ได้รับอาจมีข้อผิดพลาดตราบใดที่เนื้อหานั้นๆยังไม่ได้ละเมิดต่อกฎหมาย
  • ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลจากการเข้าใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ โดยทางเราจะไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ
  • เว็บไชต์นี้มีเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัด รวมทั้งผลงานออกแบบ แบบร่าง ตัวแทนภาพลักษณ์องค์กร และผลงานกราฟฟิก ทั้งนี้ยังไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อข้อกำหนดการเข้าใช้นี้
  • สัญลักษณ์ทางการค้าใดๆนอกเหนือกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้แจ้งให้เจ้าของธุรกิจการค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์แล้ว
  • การเข้าใช้เว็บไซต์นี้นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจะถือว่าเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายและ/หรือขัดต่อกฎหมาย
  • เว็บไซต์นี้อาจประกอบไปการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ได้ถือว่าการเชื่อมโยงนี้จะมีอยู่ถาวร และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น
  • การเข้าใช้และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์นี้จะการดำเนินการตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
ทำไมต้อง Centrio กับ 7 เหตุผลดีดี
เป็นเจ้าของคอนโดเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ
แนวคิดโครงการ เซนทริโอ คอนโด
โปรโมชั่นพิเศษ ออล- อิน-วัน